Evidence based medicine

Happy man

Acupunctuur is uitgebreid wetenschappelijk onderzocht  bij een reeks van aandoeningen.

In 2012 is in Archives of internal medicine een artikel gepubliceerd door Vickers et al. over de behandelresultaten bij een onderzoeksgroep van meer dan 17.000 patiënten. Acupunctuur bij nekklachten, lage rugklachten, knieklachten en rugklachten werd vergeleken met de standaard behandeling. Acupunctuur bleek telkens weer de betere behandeling te zijn ten opzichte van de standaard behandeling. Er zijn talloze onderzoeken die dit in de afgelopen jaren bevestigd hebben.

Al deze patiënten hoeven geen medicatie te gebruiken.  Al deze patiënten hebben geen bijwerkingen gehad!

Andere grote studies zijn:

GERAC studie : Diener et al, 2007 – Haake et al, 2007 – Scharf et al, 2006

ART Studie : Linde et al, 2005 -Brinkhaus et al, 2006- Witt et al, 2005

 

November 2015:  Acupunctuur voor slaapstoornissen bij depressie en schizofrenie

Na de Harvard Universiteit en Kyung Hee Universiteit Seoul, is nu ook in Nederland een klinisch acupunctuur-onderzoek voltooid. Op 26 november is mevrouw Bosch in Nijmegen gepromoveerd op haar onderzoek:  “Acupuncture in the treatment of Depression, Schizophrenia and Sleep Disorders”.

Dr. P. Bosch onderzocht de effecten van acupunctuur bij slaapstoornissen van mensen met depressie en schizofrenie.  Alle proefpersonen waren al lange tijd onder behandeling van hun psychiater en kregen tijdens dit acupunctuur-onderzoek hun gebruikelijke en gangbare therapie. De vraag was of acupunctuur een meerwaarde heeft als aanvullende behandeling.

Acupunctuur bleek goed te werken op de slaapstoornis. Met acupunctuur verbeterde de kwaliteit van leven bij mensen met een depressie. Hun stemming verbetert sterk. Zij voelen zich prettiger, kunnen weer goed inslapen en de kwaliteit van hun slaap verbetert. Door die verbeterde conditie komen zij niet snel in de volgende dip. Bij chronische schizofrenie-patiënten was de slaap-verbetering niet significant. Er is dan ook meer onderzoek vereist met grotere patiëntengroepen.

Dr. Bosch laat zien dat acupunctuur een fors positief effect heeft op bepaalde netwerken in onze hersenen. Die netwerken bepalen mede hoe we ons voelen, of we makkelijk inslapen en of onze slaap van hoge kwaliteit is. Daarom voelen we ons na enkele acupunctuurbehandelingen vaak al veel beter, zijn we minder gedeprimeerd en slapen we beter in- en door.

In het proefschrift bepreekt dr. Bosch als voorbeeld de situatie van één bepaalde patiënt: een 63-jarige vrouw. Zij lijdt aan voortdurende hallucinaties: van een kraai die als maar in haar rug pikt. Ze heeft zelfs last van fysieke pijn van dat gepik. De patiënte kreeg gedurende 12 weken een wekelijkse acupunctuurbehandeling als extra (naast de standaard Westerse) behandeling.
Uit de behandelresultaten bleek dat mevrouw ervaarde dat ze door de dag heen beter ging functioneren. Hoewel ze nog steeds hallucinaties had, voelde ze zich daar minder door belast. De pijn van het pikken verminderde ook aanzienlijk. Daarnaast werd een verbetering op de depressieschaal gevonden. Verder rapporteerde de patiënte een sterke vooruitgang in de kwaliteit van haar slaap.

Op basis van moderne studies adviseert ook de Wereld Gezondheids Organisatie WHO acupunctuur. Vooral bij aandoeningen met pijn-, ontstekings- ,vruchtbaarheids- of psychische  klachten. De internationale koepel voor medische acupunctuur ICMART staat voor wetenschappelijk aangetoonde toepassingsgebieden. (www.icmart.org)

Wereldwijd is aangetoond dat acupunctuur zonder bijwerkingen is en de gezondheidszorg betaalbaar kan houden.