Integrale Behandelng Overgewicht

Peter van de Pol is verbonden aan de revalidatiekliniek de Vogellanden. Hij is een belangrijke schakel   in de multidisciplinaire behandeling van de Vogellanden.  Deze behandeling sluit aan aan bij u als mens, uw omgeving, persoonlijke blokkades en bij uw passie en drijfveren. Na uw intake wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld, die aansluit bij uw lichaam en uw karakter. Het programma op maat past binnen de dagelijkse routine waarbij er oplossingsgericht en stap voor stap te werk wordt gegaan om uw persoonlijke doelen te behalen. U leert uzelf beter kennen. Op een manier waar u energie van krijgt, leert samenwerken en coaching krijgt waar nodig. Er is ruimte voor enthousiasme, een lach en een traan. U moet het zelf doen en u kunt daarbij rekenen op een professioneel team dat helpt en ondersteunt.

tl_files/content_resources/images/Prevalidatie/IBO/Foto's IBO/IBO team.png

De coaching en ondersteuning blijft een paar jaar om te voorkomen dat u terugvalt in uw oude leefstijl.

Subtypes
Bij de IBO module wordt gekeken naar uw hele “systeem”, bestaande uit uw lichaam, geest en leefstijl. Aan het begin van het programma wordt middels onderzoek en intakegesprekken vastgesteld hoe uw systeem functioneert waarna u wordt gekoppeld aan één van de vijf subtypes. Een subtype beschrijft een uitgangssituatie geënt op lichaam, geest, leefstijl en voeding. Er is altijd één type dat (grotendeels) bij u aansluit . Het subtype biedt handvatten voor de invulling van uw behandeling.

Resultaten meten
Gedurende het programma worden persoonlijk behaalde resultaten gemeten en geëvalueerd. Neem voor meer informatie contact op met Peter van de Pol.