Peter van de Pol is een geregistreerd arts acupuncturist. Mijn kennis  van de acupunctuur en de reguliere geneeskunde levert goede behandelresultaten op.

Alle medische behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de ziektekostenverzekeraars. Vanzelfsprekend is hij ingeschreven in het register van NAAV en van de WAVAN.

Ik werk volgens de methode van de TCM ( Traditional Chinese Medicine). Deze vorm van acupunctuur werkt met  de kennis die in de loop van duizenden jaren in China  is opgedaan. Moderne vormen van acupunctuur zoals electro-acupunctuur worden ook ingezet om de resultaten te optimaliseren.